جریان افزایش جوانان فوتبال ورزشگاه

جریان: افزایش جوانان فوتبال ورزشگاه جام جهانی جام جهانی مسعود سلطانی فر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

از بین بردن 41 ماده از 92 ماده لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضائیه / طیبه سیاووشی

طیبه سیاوشی شاه عنایتی ، در خصوص آخرین اوضاع تدوین لایحه تأمین امنیت زنان گفت: این لایحه در ابتدا با حضور معاونت زنان مدیر جمهور، مجلس و قوه قضائیه ..

ادامه مطلب

پیش ما نیست! ، جسد کشف شده است در محوطه شاه‌عبدالعظیم کجاست؟/ پزشکی قانونی

رئیس پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: تشخیص هویت اجساد مومیایی شده است در صورت داشتن بافت سالم امکان پذیر است. جسد کشف شده ..

ادامه مطلب

یک سوم از آب باقی مانده‌ اصفهان طی دو دهه آتی از بین می‌رود / استاندار اصفهان

استاندار اصفهان گفت: روش هایی که طی دهه های اخیر در حوزه مدیریت آب گرفته شد، قابل انتقاد است که اگر این روند ادامه یابد، یک سوم از آب باقی مانده اصفهان طی دو ..

ادامه مطلب

گزارشی از تلاش‌های شبانه تکنسین‌ها شکار موش در یک منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران ، شب‌های شکار موش‌ها

نور سبز می لرزد، روی تن، روی گردن. بر می گردد به چشم ها، چشمان چموش. نور کمی از سوژه دور می شود، سوژهِ بدقلق، دُم به تله نمی دهد، نور بر می گردد، ت..

ادامه مطلب

باید موضوعاتی را از قالیباف پیگیری می‌کردیم ، بحث تخلفات شهرداری در دیدار الویری و قالیباف / الویری

رئیس موقت منتخبان دوره پنجم شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به دیدار امروزش با شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: گزارش‌هایی به اعضای ش..

ادامه مطلب