جریان افزایش جوانان فوتبال ورزشگاه

جریان: افزایش جوانان فوتبال ورزشگاه جام جهانی جام جهانی مسعود سلطانی فر اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی بیشترین علت سقط جنین در کشور عزیزمان ایران چیست؟

معاون توسعه پیشگیری شرکت بهزیستی کشور از انجام ۱۲۴۸ سقط جنین ناشی از معلولیت شدید در سال ۹۶ خبر داد. 

بیشترین علت سقط جنین در کشور عزیزمان ایران چیست؟

بیشترین علت سقط جنین در کشور عزیزمان ایران چیست؟

عبارات مهم : معلول

معاون توسعه پیشگیری شرکت بهزیستی کشور از انجام ۱۲۴۸ سقط جنین ناشی از معلولیت شدید در سال ۹۶ خبر داد.

فاطمه عباسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کارها شرکت بهزیستی در پیشگیری از معلول زایی گفت: هزینه نگهداری هر معلول به شکل ماهیانه دو میلیون تومان است که این رقم در طول یک سال جهت دولت نزدیک به ۲۴ میلیون تومان هزینه در بردارد.

وی با بیان اینکه میانگین عمر هر معلول شدید نزدیک به ۱۷ سال هست، اظهار کرد: به این ترتیب با تولد هر کودک معلول هزینه زیادی به دولت وارد می شود. این در حالیست که با انجام غربالگری ژنتیک و با هزینه بسیار کمتر می توان از تولد کودکان معلول پیشگیری کرد.

بیشترین علت سقط جنین در کشور عزیزمان ایران چیست؟

معاون توسعه پیشگیری شرکت بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد: صرف نظر از هزینه مالی که به دنبال تولد هر کودک معلول به جامعه وارد می شود، نباید آسیب های عاطفی و اجتماعی وارد شده است به خانواده این کودک و به خاص مادر کودک را فراموش کرد.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۴۸ سقط جنین ناشی از معلولیت شدید انجام شده است هست، گفت: هر فردی که به مراکز مشاوره ژنتیک شرکت بهزیستی مراجعه کرده هست، بعد از انجام مشاوره حین بارداری و انجام آزمایش در صورت شناسایی مسئله جهت سقط جنین ارجاع شده است هست. این افراد بعد از انجام آزمایش ها، تشخیص دکتر و تایید پزشکی قانونی جهت سقط جنین به دکتر مربوطه مراجعه کرده اند.

معاون توسعه پیشگیری شرکت بهزیستی کشور از انجام ۱۲۴۸ سقط جنین ناشی از معلولیت شدید در سال ۹۶ خبر داد. 

وی در ادامه اظهار کرد: در صورتی که این افراد نیاز مالی داشته باشند از سوی شرکت بهزیستی جهت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مورد حمایت قرار می گیرند و از کمک هزینه های درمانی بهره مند می شوند.

واژه های کلیدی: معلول | میلیون | مشاوره | پیشگیری | معلولیت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs